Ucelené informace o dotacích z fondů EU v novém programovém období 2021-2027 představí nově i webinář

Pro velký zájem připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR i dva on-line semináře o nových dotačních zdrojích EU pro programové období 2021-2027.

Ty jinak probíhají prezenčně v každém krajském městě od března do května. Cílem seminářů je poskytnout ucelený obraz o dostupných unijních prostředcích v právě se rozbíhajícím novém programovém období na zastřešující úrovni. Účastníci se seznámí s politikou soudržnosti EU a novými operačními programy pro ČR, ale také s Národním plánem obnovy, který poskytuje dodatečné zdroje, které členské státy EU mohou čerpat jako pomoc po pandemii nemoci COVID-19.
 
Termíny webináře jsou dostupné níže nebo na webu dotaceEU.cz, kde je možné se registrovat. Účast na webináři je zdarma. Předpokládaná doba trvání on-line semináře je od 9:00 do 14:30 hod.

Termíny konání on-line podoby seminářů Dotace EU a programové období 2021 - 2027:
24. 5. 2022
27. 5. 2022

Zdroj: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/ucelene-informace-o-dotacich-z-fondu-eu-v-nove-(1)