vlast cestami proměn - organizátoři připravují 14. ročník putovní výstavy

Výstava Má vlast cestami proměn – příběhy domova již 13 let představuje příběhy zanedbaných a zničených míst. Prostřednictvím fotografií a příběhů prezentuje stav před rekonstrukcí a po ní. Každý rok na výstavě uvidíte opravy různorodých staveb – od sakrálních objektů přes obecní úřady, školy, zastávky, multikulturní centra, náměstí a návsi, po krajinářské úpravy v parcích, sadech a krajině. 

Již třináctým rokem putuje naše výstava po republice, představuje každý rok přes 100 nových zajímavých proměn ze všech krajů ČR a každý rok se představují proměny i z Libereckého kraje. Letos areál PIvovaru Cvikov, sušárna chmele v DubéHrádek nad Nisou vystavuje novou městskou knihovnu, Schubertovu vilu a kapli Panny Marie Pomocné, Základní škola Janáčkova Jablonec nad Nisou proměnu didaktické školní zahrady, Liberec rekonstrukci kaple Božího hrobu u kostela Nalezení sv. Kříže, v Novém Boru to je sídlo firmy Lasvit a v obci Všelibice rekonstrukce mateřské školy.

Nyní připravujeme 14. ročník. Staňte se jeho součástí. Přihlaste zdařilou proměnu ze svého okolí a ukažte, co je u vás nového, poděkujte s námi autorům, inspirujte…Hlavní těžiště výstavy spočívá v putování. Každý rok se koná slavnostní veřejná vernisáž v Praze s bohatým programem, známými osobnostmi a stánky s regionálními řemeslnými výrobky a pochoutkami. 

Po zahájení se rozjede do různých koutů republiky a takto putuje celý rok. Potkáváte ji na veřejných prostranstvích v obcích a městech, v knihovnách, na úřadech, ministerstvech, univerzitách, v ulicích, na hradech, zámcích i na nádražích, a můžete si ji pozvat k vám.
Nejhezčí proměny každý rok oceňujeme. Hodnotí je veřejnost po celý rok na webu, a také odborná porota od vedením pana arch. Josefa Pleskota. Atributem výstavy je kamenné Srdce vlasti nalezené na Vyšehradě, a všechny kraje mají svá Srdce krajů a pečuje o ně pan prof. Jan Pirk.

Vystavovatelům nabízíme:
- Tvorbu plakátu ve formátu B1 z dodaných podkladů včetně překladu resumé do angličtiny a grafického zpracování
- Vytištění a vystavení na slavnostním zahájení na Vyšehradě a v krajských kolekcích po celý rok
- Tiskové PDF informačního plakátu A3 (informace o účasti proměny na putovní výstavě a výzva k hlasování v soutěži o nejkrásnější proměnu)
- VIP pozvánku na slavností vyhlášení na Vyšehradě
- Propagaci proměny na webu www.cestamipromen.cz, Facebooku a Instagramu
- Publicitu v médiích – naše výstava má přes 100 mediálních výstupů ročně
- Možnost prezentace výstavy ve vašem městě nebo obci  

S přihláškou neváhejte, výstava je schopna pojmout maximálně 120 proměn.
Podrobné informace najdete na www.cestamipromen.cz
Přihlašovat proměny můžete na http://www.cestamipromen.cz/index.php

Pokud vás nabídka zaujala a potřebujete další informace, pište nebo volejte, veškeré vaše dotazy rádi vyřešíme. Těšíme se na spolupráci, a především na proměny od Vás. 

Tereza Zatřepálková
Cestami proměn, z.s.
V pevnosti 9/3, 128 00 Praha 2
www.cestamipromen.cz
e-mail zatrepalkova@cestamipromen.cz   
mobil: 733 392 747

Zdroj: https://zdravykraj.kraj-lbc.cz/projekt-zdravy-liberecky-kraj/aktuality/ma-vlast-cestami-promen-organizatori-pripravuji-14-rocnik-putovni-vystavy-podarila-se-vam-zajimava-promena-budovy-nebo-mista-predstavte-ji-ostatnim-n1103606.htm