Ministerstvo kultury zveřejnilo výzvu na Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center

Hlavním cílem výzvy a příslušného dotačního titulu je zajistit rozvoj kulturního a kreativního sektoru v rámci ČR. Důraz předkládaných akcí by měl být kladen na zajištění mezisektorové spolupráce a rozvoj inovačního potenciálu kulturního a kreativního sektoru, zefektivnění či zvýšení udržitelnosti kulturní infrastruktury, a přimět jednotlivé stakeholdery ke kooperativnímu financování při realizaci a udržitelnosti projektu.

Popis podporovaných aktivit:

  • Výstavba nového kulturního a kreativního centra
  • Přestavba stávajícího objektu na kulturní a kreativní centrum
  • Rozšíření stávajícího kulturního a kreativního centra

Více informací naleznete zde.

Zdroj: https://www.mkcr.cz/iniciativa-453-rozvoj-regionalnich-kulturnich-a-kreativnich-center-velka-kulturni-a-kreativni-centra-2863.html