Zveme vás na Konferenci k výzkumu

Srdečně Vás zveme na konferenci k výzkumu. Hlavním tématem bude energetika, cestovní ruch a lokální produkty či oblast cirkulární ekonomiky a udržitelnosti. Do diáře si vložte 15. 9. 2022 a registrujte se.

Den konání:        15. 9. 2022
Začátek:              9:30 hod.
Místo konání:     AVI MMR, Pařížská 4, 110 00 Staré Město

Program:
9:30 Zahájení
Úvodní slovo za MMR
Úvodní slovo za TAČR
 ____________
MK OCR
Kulturní tradice českého rybářství ve světle jejího využití v cestovním ruchu a gastronomii: Proces tvorby lokálního produktu cestovního ruchu vycházející z potenciálu českého rybářství a rybníkářství
 ____________
SIC
Cirkulární sken regionu jako most k jeho udržitelnosti (INCIEN) - Příklad Středočeského kraje
  ____________
Přestávka
  ____________

MMR
Energetická náročnost budov a dostupnost bydlenı́ s ohledem na ekonomické aspekty a zavádění Nzeb:  „Metodika výpočtu nákladů životního cyklu bytových domů“   (ČVUT, SEVEn,)
 
Analýza konkurenceschopnosti příhraničních regionů ČR: „Metodika analýzy přeshraniční konkurenceschopnosti krajů ČR“ (UJEP)
 
Chytrý venkov: udržitelný rozvoj venkova s využitím Smart řešení: „Metodika Chytrý venkov“ (UJEP)

  ____________
Oběd a ukončení akce
 
Předpokládaný konec akce je 13:30hod

Registrace: https://www.mmr.cz/cs/microsites/uzemni-dimenze/novinky/konference-k-vyzkumu

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Konference k výzkumu (mmr.cz)