Směřování politiky soudržnosti a možnosti evropských fondů v období 2021-2027

Ministerstvo pro místní rozvoj otevřelo registraci na konferenci s názvem Politika soudržnosti v kontextu českého předsednictví a příležitosti v evropských fondech, kterou uspořádá 24. května 2022 v prostorách pražské Nové radnice. Registrujte se zdarma na konferenci.

Zatímco dopolední blok bude diskutovat nad budoucností politiky soudržnosti, kterou chce Česká republika ovlivnit z pozice příští předsednické země Rady EU, druhá část konference přinese konkrétní informace pro žadatele a příjemce o možnostech evropských programů v období 2021-2027. Na akci vystoupí komisařka EU pro soudržnost a reformy Elisa Ferreira a místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Konference bude mít dvě části. V první budou debatovat představitelé politiky soudržnosti a gestoři blížícího se předsednictví Rady EU, pro které bude tato politika a zejména její další směřování po roce 2027 jednou z priorit. Během šesti měsíců v čele sedmadvacítky hodlá Česko prezentovat politiku soudržnosti jako dlouhodobý a moderní nástroj, který zohledňuje potřeby regionů a zároveň pružně reaguje na nové výzvy, jako jsou pandemická a uprchlická krize, změna klimatu či momentální energetická situace.

V odpolední části budou diskutovat zástupci resortů nad konkrétními programy nového programového období. V rámci dvou bloků proberou plánovanou podporu v rovině veřejného i soukromého sektoru a zaměří se na opatření cílená na rozvoj regionů a ekonomickou transformaci. Žadatelé a příjemci se dočkají zaměření konkrétních výzev a jejich termínů v oblastech, jako jsou veřejné služby, digitalizace, technologický rozvoj nebo proměna uhelných regionů. 
 
Podrobný program konference je k dispozici na stránkách www.dotaceEU.cz, kde probíhá také registrace. Účast na akci je zdarma, konferenci bude živě přenášena na Facebooku a webu DotaceEU.cz

PROGRAM KE STAŽENÍ

Zdroj: https://mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/smerovani-politiky-soudrznosti-a-moznosti-evropsky