Konference k politikám architektury v rámci CZ PRES 2022

Za rok, ve dnech 11. a 12. října 2022, se v Praze uskuteční mezinárodní konference k politikám architektury a stavební kultury. Konferenci bude pořádat Ministerstvo pro místní rozvoj spolu s partnery jako oficiální akci Českého předsednictví v Radě EU.

Akce se uskuteční v Kongresovém centru Praha. Je určena zejména pro architekty, urbanisty, úředníky a odbornou veřejnost, která má na starosti nebo se jakýmkoliv způsobem podílí na tvorbě vystavěného prostředí a může ovlivnit jeho kvalitu. Předpokládá se účast 200 osob z 20 evropských zemí. Vstup na konferenci bude zdarma. Jednacím jazykem bude angličtina, tlumočení do češtiny bude zajištěno. Pro účastníky, kteří se nebudou moci zúčastnit osobně, bude celá konference přenášena na internet.

Program bude zaměřen zejména na aktuální otázky související s kvalitou vystavěného prostředí. Politiku architektury a stavební kultury České republiky schválila vláda v roce 2015, na základě jejího vyhodnocení k roku 2020 uložila zpracovat její aktualizaci do konce roku 2022. Na konferenci proto bude představen návrh aktualizace tohoto strategického dokumentu.

Více informací na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

Zdroj: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/konference-k-politikam-architektury-v-ramci-cz-pre