MMR: Vítěze soutěže Vesnice roku 2023 podpoříme 35 miliony korun

Ministerstvo pro místní rozvoj rozšířilo výzvu v programu Podpora rozvoje regionů 2019+. O dotaci nyní mohou žádat obce, které získaly ocenění v soutěži Vesnice roku 2023. Díky téměř 35 milionům korun mohou například opravit místní komunikace, vybudovat veřejná prostranství nebo zrekonstruovat školy, radnice, kulturní zařízení, hasičské zbrojnice apod.

Program Podpora rozvoje regionů 2019+, který pomáhá zvyšovat kvalitu života obyvatel v obcích, a to díky zlepšení infrastruktury a vůbec zatraktivnění území obcí, se skládá z několika dotačních titulů. MMR nyní spustilo podporu pro vítěze soutěže Vesnice roku 2023. O dotaci může žádat obec, která v soutěži získala ocenění Zlatá, Modrá, Bílá, Oranžová stuha, nebo se umístila na 1. až 3. místě v celostátním kole této soutěže.
 
Pro vítěze soutěže Vesnice roku 2023 resort vyčlenil 34 900 000 korun, a to v návaznosti na udělená ocenění. Finanční prostředky mohou obce využít například na rekonstrukci a výstavbu škol, kulturních zařízení, hřbitovů nebo na obnovu místních komunikací, chodníků, stezek a veřejného osvětlení.
 
Dotace bude poskytována do výše 85 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Žádosti o dotaci mohou obce zasílat do konce března tohoto roku.
 
Více informací naleznete na webové stránce MMR.

Zdroj: https://mmr.gov.cz/cs/ostatni/web/novinky/viteze-souteze-vesnice-roku-2023-podporime-35-mili