MMR poskytne dalších 870 milionů korun na přípravu projektů

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo tři výzvy, které hlavně obcím a krajům pomohou s přípravou projektů reagujících na potřebu digitální a zelené tranzice v souladu s cíli EU. Z evropských zdrojů – Národního plánu obnovy – na to vyčlenilo celkem 870 milionů korun. Žadatelé mohou finanční prostředky využít například na pořízení projektové dokumentace, realizaci studie proveditelnosti nebo architektonické a urbanistické soutěže.

Výzvy podpoří široké spektrum projektů – uspět mohou například chytrá řešení, která patří do konceptu Smart Cities. Udržitelnost dopravy mohou zlepšit nové dobíjecí stanice pro elektromobily nebo cyklostezky. Jinde pomůže oprava čistírny odpadních vod a projekty, které povedou k lepšímu zadržování vody v krajině. Podpora zahrnuje také výstavbu nebo rekonstrukce veřejných budov a prostranství. Do budoucna MMR chystá další speciální výzvu na přípravu projektů takzvaného dostupného bydlení. Projekty bydlení je možné podpořit i v právě vyhlášených výzvách.

Finance mohou žadatelé využít například na pořízení projektové dokumentace, studie proveditelnosti, realizaci architektonické a urbanistické soutěže nebo přípravu smluv typu Design and Build, PPP a EPC. Výzvy pomohou obcím připravit a dokončit projekty až do fáze vyhlášení soutěže na zhotovitele. 

Dotace pokryje až 100 % uznatelných skutečně vynaložených nákladů. Na podporu přípravy velkých projektů půjde 500 milionů korun, na malé projekty půjde 300 milionů. Dalších 70 milionů MMR vyčlenilo na podporu malých projektů, které už byly předloženy k realizaci v jiných výzvách.

Příjem žádostí u velkých projektů odstartuje 22. 2. 2024, u malých projektů 29. 2. 2024 a u poslední skupiny malých projektů už předložených k realizaci bude příjem žádostí spuštěn 27. 2. 2024. Více informací naleznete na webu MMR.

Výzvy se vyhlašují z Národního plánu obnovy v rámci komponenty 4.1: Systémová podpora veřejných investic, subkomponenta 4.1.3 Finanční podpora přípravy projektů souladných s cíli EU.

 

Zdroj:  https://mmr.gov.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-poskytne-dalsich-870-milionu-korun-na-pripravu