Projekt Akademie moderní ženy rozvíjí ženy ve věku 50+

Hlavní cíle projektu jsou zlepšení situace žen ve věku 50+ v zaměstnání, zvýšení jejich uplatnění na trhu práce (větší jistota v zaměstnání, kariérní růst či zvýšení mzdy) a prevence odchodu do předčasného důchodu. Zlepšení jejich situace i v soukromém životě, zejména v osvětě z hlediska finančního zajištění na stáří. Prohloubení a udržení stávajících a nově získaných znalostí a dovedností cílové skupiny na základě vstupní diagnostiky a individuálního přístupu ke každé účastnici. Udržení žen ve věku 50+ v našem regionu co nejdéle ekonomicky aktivní.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus.

V rámci projektu bude kladen důraz na individuální přístup ke každé z účastnice. Naplánováno je celkem šest běhů akademie, každý v délce přibližně pět měsíců, kterých se zúčastní přibližně 55 žen z cílové skupiny.
Čtyři běhy budou probíhat na území Liberce a dva běhy se uskuteční v České Lípě.

Informace o projektu

  • Období realizace: 01. 01. 2024 – 31. 12. 2025
  • Číslo projektu: CZ.03.01.02/00/22_037/0002604

Očekáváme rozvoj kompetencí, znalostí, dovedností a motivace pro další osobní a profesní rozvoj cílové skupiny dle podporovaných aktivit výzvy. Účastnice čeká zlepšení kompetencí v oblasti digitalizace a nových technologií a zároveň odstranění překážek bránících jejich rozvoji. Bude vědět, jak se efektivně bránit proti nekalému jednání ze strany zaměstnavatele a vyzná se v pracovně-právní oblasti. Díky vstupní diagnostice si účastnice správně zvolí, v jakých oblastech v měkkých dovednostech má prostor pro zlepšení a snazší cestou získá potřebný rozvoj znalostí. U cílové skupiny očekáváme, že po absolvování akademie budou účastnice vědět, jak udržet kontrolu nad svými financemi a jak se připravit a zajistit na stáří, jak zažádat a odůvodnit zvýšení své mzdy, atd. Budou se orientovat v důchodovém systému a znát výhody a nevýhody odchodu do předčasného důchodu. V neposlední řadě očekáváme zlepšení v oblasti psychického a fyzického zdraví účastnic.

Zdroj: https://spolekprorozvoj.cz/projekt/akademie-moderni-zeny/

Akademie modulyamž leták png