Zajímá vás využití prostředků z evropských fondů po roce 2027? Zaregistrujte se na debatu u kulatého stolu

Zveme vás ke kulatému stolu Ministerstva pro místní rozvoj, který se uskuteční v pondělí 11. prosince 2023 v Praze. Akci můžete sledovat také živě online na webu DotaceEU.cz. Debata se zaměří na směřování a budoucnost využití prostředků z evropských fondů po roce 2027. Osobní účast na místě je podmíněna registrací do vyčerpání kapacity sálu.

Cílem kulatého stolu Národního orgánu pro koordinaci Ministerstva pro místní rozvoj je společně s partnery zahájit otevřenou debatu o nutné proměně způsobu využívání evropských fondů po roce 2027 a nutnosti prioritizace potřeb, které by měly být z rozpočtu EU financovány.

V jednotlivých tematických blocích se dotkneme jak samotné politiky soudržnosti z hlediska rozpočtové perspektivy, tak její role a významu při pokrývání investičních potřeb České republiky. Navážeme otázkami z oblasti nízkouhlíkové hospodářství, energetických úspor a obnovitelných zdrojů energií. Zaměříme se i na roli fondů EU v oblasti ochrany životního prostředí. Neopomineme ani téma podpory podnikání, a to včetně debaty o zvýšení využívání návratných forem podpory – úvěrů, záruk či kapitálových vstupů. V dalších bodech programu se zaměříme na oblast aplikovaného výzkumu, jeho propojení s podnikovou praxí opět optikou role fondů EU. V neposlední řadě se debata zaměří i na oblast podpory vzdělávání, snižování rozdílů v regionech a problematiku sociálního začleňování.

Jelikož je kapacita míst v prostorách Akademie veřejného investování omezená, prosíme o včasnou registraci, nejpozději do 6. prosince 2023, na odkaze zde. Pro ty, kteří se nemohou dostavit osobně, bude k dispozici živý přenos na stejném odkazu na webu www.dotaceEU.cz

Podrobný program Kulatého stolu naleznete v příloze.

Zdroj: https://mmr.gov.cz/cs/ostatni/web/novinky/zajima-vas-vyuziti-prostredku-z-evropskych-fondu-p