Česko je na špici v čerpání fondů EU

V posledních letech se Česká republika řadí ke špičce v čerpání evropských fondů. Podle objemu proplacených prostředků členským zemím z rozpočtu EU obsadila v prosinci loňského roku dokonce první příčku. Ke konci roku 2023 bylo českým příjemcům vyplaceno přes 640 miliard korun, to je více než 98 % finančních prostředků vyčleněných pro programové období 2014–2020.

Umístění Česka na prvním místě vypovídá hlavně o vysoké schopnosti českých příjemců efektivně vynaložit prostředky na projekty. Neméně důležitá je také rychlá a precizní administrace kroků spojených s přípravou žádostí o platbu na straně příjemců a poskytovatelů dotací.
 
Díky efektivnímu čerpání dochází po celé republice k realizaci důležitých projektů. Jen za minulé období evropských dotací 2014–2020 se vybudovalo přes 300 pracovišť složek Integrovaného záchranného systému, opravilo se více než 180 památek a nakoupilo 970 vozidel veřejné dopravy. Evropské prostředky umožnily zrekonstruovat přes 1 750 km silnic II. nebo III. třídy a 422 km železničních tratí, podpořilo se 3 420 škol, vysadilo se přes 30 tisíc stromů. A je toho mnohem víc.
 
Do konce prosince minulého roku museli příjemci podpory dokončit své projekty, v průběhu ledna a února vykazují poslední žádosti o proplacení u poskytovatelů dotací. Další milník nás čeká v první polovině roku 2024, kdy proběhne finální administrace posledních zaslaných žádostí o platbu, jejich předání Ministerstvu financí a následné zaslání Evropské komisi. Finálním termínem pro zaslání žádostí o platbu Evropské komisi ke kontrole a proplacení prostředků do českého státního rozpočtu je 31. 7. 2024. 
 
Jak jsme se posouvali v čerpání peněz z fondů EU v minulém programové období, najdete v přiložené infografice. 
 
Další informace o podpoře z evropských fondů můžete najít na jednom místě na webu DotaceEU. Vyhlášené výzvy naleznete ve vyhledávači dotačních příležitostí. Všechny podpořené projekty v Seznamu příjemců nebo na Mapaprojektu.cz.

Zdroj: https://mmr.gov.cz/cs/ostatni/web/novinky/cesko-je-na-spici-v-cerpani-fondu-eu