Interreg Danube registrujte se na informační seminář pro CZ žadatele

Ministerstvo pro místní rozvoj bude dne 10. listopadu 2023 ve spolupráci se sekretariátem Interreg Danube Region Program organizovat informační seminář pro zájemce o 2. výzvu programu.

Interreg Danube Region programme bude koncem října 2023 vyhlašovat 2. výzvu pro předkládání projektových žádostí. Projektové žádostí budou moci být předkládány až do konce března 2024. Původní termín 2. výzvy, 2. října 2023 až 29. 2. 2024 byl o několik týdnů posunut. Program Interreg Danube Region Programme umožňuje realizovat mezinárodní projekty zaměřené na řešení společných výzev v Podunajskm regionu v tématech jako inovace, ochrana životního prostředí, obnovitelné zdroje, biodiverzita, vzdělávání, kultura a cestovní ruch.

Seminář se uskuteční prezenční formou v Praze dne 10. listopadu od 10:00. V rámci semináře bude představena charakteristika programu, podporované aktivity, včetně tematického zaměření a intervenční logiky, pravidla financování, způsobilí žadatelé, nejčastější chyby a příklady projektů.

Zde naleznete program semináře.

Na seminář je možné se registrovat na odkazu zde do 3.11. 2023.

Zdroj: https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/kohezni-politika-po-roce-2020/programy/programy-nadnarodni-a-meziregionalni-spoluprace/interreg-danube-(2021-2027)/novinky/interreg-danube-%E2%80%93-registrujte-se-na-informacni-sem