MMR poskytne obcím 150 milionů korun na přípravu bytových projektů

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu, která obcím a krajům pomůže s přípravou projektové dokumentace na výstavbu nebo rekonstrukci bytových domů. Z evropských zdrojů – Národního plánu obnovy – na to vyčlenilo 150 milionů korun. Příjem žádostí MMR zahájí 20. listopadu 2023.

Výzva Ministerstva pro místní rozvoj míří na zpracování projektové dokumentace pro výstavbu bytových domů. Finanční podpora pomůže obcím připravit a dokončit projekty až do fáze vyhlášení soutěže na zhotovitele. Výzva je určena pro veřejný sektor, hlavně kraje a obce. Podpoří mimo jiné projekty, které počítají s inovativními finančními nástroji. Dotace se vztahuje výhradně na prostory sloužící k bydlení. Stavba může zahrnovat také nebytové prostory pro komerční účely, ale ty mohou tvořit pouze pětinu celkové podlahové plochy stavby. 

Obě výzvy jsou součástí komplexní reformy Bydlení pro život Ministerstva pro místní rozvoj, která zahrnuje například už schválený nový stavební zákon, koncept dostupného nájemního bydlení nebo návrh zákona o podpoře v bydlení. Státní fond podpory investic spadající pod MMR už také s úspěchem spustil program Nájemní bydlení. Celkový objem investic do zvýšení dostupnosti bydlení z evropských, národních i soukromých zdrojů by měl v příštích letech dosáhnout až 20 miliard korun.                                                               

Dokumentaci k vyhlášené výzvě naleznete na webových stránkách MMR.

Výzva č. 1 komponenty 4.1. Systémová podpora veřejných investic, subkomponenty 4.1.3 Finanční podpora přípravy projektů souladných s cíli EU je zaměřena na přípravu projektů reagujících na nové výzvy digitální a zelené tranzice v souladu s cíli EU a podporu dostupnosti bydlení.

Zdroj: https://mmr.gov.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-poskytne-obcim-150-milionu-korun-na-pripravu-b