více než 2,9 miliardy korun z evropských fondů na rozvoj neveřejné síťové infrastruktury

Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, spouští tři výzvy zaměřené na rozvoj neveřejné síťové infrastruktury. Ta je důležitá pro výkon a zajištění veřejné správy a veřejných služeb. Více než 2,9 miliardy korun přispěje k propojení subjektů veřejné správy a zlepšení jejich výkonu. Dotace pomohou budovat či modernizovat metropolitní, krajské, ale i státní sítě.

Hlavním cílem výzev je nové nebo vylepšené připojení orgánů veřejné moci a dalších veřejných subjektů k neveřejné síťové infrastruktuře, čímž dojde ke zlepšení výměny dat mezi těmito subjekty a zvýšení jejich kybernetické bezpečnosti. Všechny podpořené subjekty musí být připojeny do prostředí Centrálního místa služeb (CMS). 

Výzvy podpoří nákup optických vláken, a také zemní a stavební práce související s budováním a modernizací komunikační infrastruktury. Mezi tyto práce patří například výkopy, podvrty, protlaky, žlaby, kabelovody, kabelové komory, spojky, chráničky a nosné prvky pro nadzemní sítě.

45. výzva IROP je určená pro projekty méně rozvinutých regionů. Poskytne 471 474 073 Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). 46. výzva IROP je pak určena projektům z přechodových regionů. Schválené projekty si rozdělí celkem 1 402 540 664 Kč z EFRR. Ve 47. výzvě IROP je připravena částka ve výši 1 104 345 762 Kč a to pro projekty na území celé ČR.

Kategorie regionů naleznete na webových stránkách IROP. Seminář pro žadatele a příjemce proběhne začátkem září. Příjem žádostí o podporu se plánuje na květen 2024. Doba udržitelnosti je pro tento typ projektů stanovena na 15 let.

Zdroj: https://mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-na-rozvoj-neverejne-sitove-infrastruktury-posk