IROP navyšuje alokace výzev na základní školy
Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 28. 6. 2023 došlo k navýšení alokace 111. a 112. výzvy IROP na základní školy.