MMR získá v příštím roce ze státního rozpočtu více než 15 miliard korun. Prioritou zůstávají hospodářsky a sociálně ohrožená území

Poslanecká sněmovna ve třetím čtení schválila státní rozpočet na rok 2024. Oproti původnímu návrhu se podařilo vyjednat pro resort další téměř 3 miliardy korun. V rozpočtu nebude chybět 120 milionů na program obnovy a rozvoje Terezína a Josefova, který Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje.

V hospodářsky a sociálně ohrožených územích (HSOÚ) žije čtvrtina obyvatel České republiky. MMR je podporuje prostřednictvím evropských i národních programů a pro tato území také připravuje samostatný národní program na podporu infrastruktury obcí, na který se prostředky ve státním rozpočtu podařilo zajistit.
 
Ve svých dotačních programech MMR zavedlo a nadále zavádí další zvýhodnění obcí z HSOÚ, když žádají o podporu. Také upravilo podmínky například v největším národním dotačním programu Podpora rozvoje regionů 2019+. Díky tomu se zvýšila úspěšnost žadatelů z těchto území na více než 80 %. Obce tak mohou snadněji získat peníze na opravu cest, stavbu školek, hřišť, kulturních domů nebo třeba demolice budov ve vyloučených lokalitách.

Zdroj: https://mmr.gov.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-ziska-v-pristim-roce-ze-statniho-rozpoctu-vice