Prezentace 20 LET ČLENSTVÍ V EU: Dopady na českou ekonomiku a společnost

Prohlédněte si prezentaci na téma „20 let členství v EU: Dopady na českou ekonomiku a společnost“, představenou při příležitosti konference „20 let tvoříme Evropu“, která se uskutečnila v pondělí 22. ledna 2024.

PREZENTACE k prohlédnutí.

V letošním roce si připomínáme 20. výročí členství Česka v Evropské unii. V EU tak vyrostla již celá jedna generace českých občanů. Tento moment je vhodnou příležitostí ohlédnout se a zhodnotit, co nám členství v EU přineslo, ať už v životní úrovni, kvalitě života nebo soudržnosti společnosti.

Prohlédnout si můžete také BROŽURU - 20 let členství v EU v grafech a číslech

Cílem brožury není poskytnout komplexní výklad přínosů a nákladů členství Česka v EU, nýbrž ilustrovat vývoj české ekonomiky a společnosti na vybraných ukazatelích v celé šíři oblastí od ekonomické konvergence přes trh práce a sociální oblast až po kvalitu životního prostředí. Ačkoli ne ve všech oblastech se daří využít všechny příležitosti, které členství v EU Česku nabízí, celkově lze konstatovat, že původní očekávání spojená se vstupem do EU se naplnila: členství v EU bylo klíčovým faktorem na cestě Česka k životní úrovni západní Evropy.

Zdroj: https://tvorimevropu.cz/2024/01/23/prezentace-20-let-clenstvi-v-eu-dopady-na-ceskou-ekonomiku-a-spolecnost/ ; https://tvorimevropu.cz/2024/01/22/20-let-clenstvi-v-eu-v-grafech-a-cislech-dopady-clenstvi-v-eu-na-ceskou-ekonomiku-a-spolecnost/