MMR připravuje novou dotační výzvu na podporu vývoje a zavádění aplikací sítí 5G v regionech

Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje na podporu vývoje a nasazování aplikací sítí 5G už druhou dotační výzvu „Demonstrativní aplikace ekosystému sítí 5G pro chytrá města, obce a regiony“. Finanční prostředky na realizaci projektů půjdou z Národního plánu obnovy.

 

Výzva se zaměří na podporu vývoje a zavádění aplikací sítí 5G v obcích. Navazuje na soutěž „5G pro 5 měst“, kterou organizovalo MMR ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a první výzvu Demonstrativní projekty rozvoje aplikací pro města a průmyslové oblasti. Stejně jako u ní je cílem dotace motivovat k intenzivnějšímu rozvoji konceptu Smart Cities. 

Tentokrát MMR podpoří projekty zaměřené například na bezpečnost veřejných prostranství, městskou mobilitu, elektronické zdravotnictví nebo vzdělávání. O dotaci mohou žádat samosprávy, veřejné orgány a veřejnoprávní a soukromé subjekty, které působí v oblasti vývoje a nasazování aplikací ekosystému sítí 5G pro města, obce a regiony. Předpokládaný termín vyhlášení výzvy je polovina října 2023.

Další informace najdete zde. 

Povinná publicita:
Náklady na realizaci demonstrativních aplikací využívajících technologie 5G jsou hrazeny z prostředků Národního plánu obnovy prostřednictvím subkomponenty 1.4.1.6 „Demonstrativní projekty rozvoje aplikací pro města a průmyslové oblasti (např. 5G)“. Díky zařazení demonstrativních aplikací 5G mezi investice financované z Národního plánu obnovy je pro příjemce do roku 2025 k dispozici 1 075 mil. Kč.
Zdroj: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-pripravuje-novou-dotacni-vyzvu-na-podporu-vyvo