Přihlaste se na 9. ročník konference k evaluaci evropských fondů

Největší setkání expertů věnujících se tématu evaluací v oblasti evropských fondů se uskuteční 8.–9. listopadu 2023 v Praze. Konference pořádaná Ministerstvem pro místní rozvoj každoročně přiláká téměř dvě stovky profesionálů nejen z České republiky, ale i z dalších zemí Evropské unie. Letošní ročník nese téma „Politika soudržnosti: společná cesta k výsledkům a dopadům“.

Konference se zaměří zejména na výsledky a dopady politiky soudržnosti za období 2014–2020, a to jak na národní i regionální úrovni, tak z pohledu vybraných tematických oblastí. V hlavním konferenčním bloku řečníci představí jednu z největších evaluací, která byla v oblasti evropských fondů v České republice dosud provedena. Současně se účastníci dozví víc o aktuálních trendech a dalších zajímavostech z této oblasti.

Konference v prostorách Ministerstva pro místní rozvoj – Akademie veřejného investování je jedinečnou příležitostí pro navázání kontaktů a sdílení příkladů dobré praxe. Přínosem je hlavně pro zástupce veřejného sektoru, poradenství, akademické sféry i nevládních organizací.

Bližší informace včetně programu lze nalézt na webových stránkách konference.

Účast na akci je bezplatná, z kapacitních důvodů je však nutné se s dostatečným předstihem registrovat nejpozději do 25. října 2023.

Zdroj: https://mmr.gov.cz/cs/ostatni/web/novinky/prihlaste-se-na-9-rocnik-konference-k-evaluaci-evr