Čerpání z fondů EU nabírá na obrátkách

Jednání Rady pro fondy Evropské unie na pracovní úrovni dne 8. března 2024 přineslo pozitivní zprávy o čerpání evropských fondů. V programovém období 2014–2020 byla ke konci února proplacena na účty příjemců už celá zbývající alokace vyčleněná pro Českou republiku. V aktuálním programovém období 2021–2027 dosahujeme rovněž velmi dobrých výsledků.

Do konce února tohoto roku byly zaregistrovány žádosti o podporu pro téměř 26 tisíc projektů ve výši 367,7 miliardy korun, což představuje 70,3 % z celkově dostupných evropských prostředků. Už přes 39,5 miliardy korun bylo proplaceno realizátorům projektů. Velmi dobře si vedeme i v porovnání s dalšími členskými státy Evropské unie.

Na pracovním jednání zazněly i informace k předchozímu programovému období 2014–2020. K 29. únoru 2024 bylo příjemcům podpory z fondů EU proplaceno 100 % celkové částky, tj. 656,2 miliardy korun. V průběhu jarních měsíců budou čísla nadále zpřesňována na základě kontrol posledních žádostí o platbu příjemcům v uzavíraném období.

Národní orgán pro koordinaci (MMR-NOK) na jednání rovněž informoval o únorovém expertním workshopu, který byl čtvrtou ze šesti hlavních akcí českého předsednictví V4 v oblasti politiky soudržnosti. Závěry tohoto expertního meetingu na výměnu zkušeností s implementací nového Fondu spravedlivé transformace a se zohledňováním zásady „významně nepoškozovat“ životní prostředí budou zahrnuty do společné deklarace obdobně smýšlejících států, která bude předložena na setkání na ministerské úrovni v květnu 2024.

Zdroj: https://mmr.gov.cz/cs/ostatni/web/novinky/cerpani-z-fondu-eu-nabira-na-obratkach-ceskym-proj