MMR poskytne na rekonstrukci veřejných budov více než půl miliardy korun

Ministerstvo pro místní rozvoj podpořilo v dotační výzvě programu Podpora rozvoje regionů 2019+ celkem 118 žádostí zaměřených na obnovu veřejných budov. Obcím budou rozděleny dotace v celkové výši 506,2 milionu korun. Tyto prostředky jim pomohou rekonstruovat například školy nebo kulturní domy.

Dotační podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova poskytuje prostředky na zvýšení kvality života a atraktivity obecního prostoru v obcích do 3 000 obyvatel. Přednost dostávají projekty menších obcí zejména z hospodářsky a sociálně ohrožených území a z Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje.
 
Z podpory až do výše 80 % vynaložených uznatelných nákladů budou obce financovat rekonstrukci a přestavbu veřejných budov, které jsou pevnou a důležitou součástí místní občanské vybavenosti. Konkrétně jde o kulturní domy, sídla obecních úřadů, knihovny nebo mateřské a základní školy.

Seznam podpořených žádostí z území Libereckého kraje (Rekonstrukce a přestavba veřejných budov):

 • Stavební úpravy objektu Základní a Mateřské školy, č. p. 255, Kunratice u Cvikova (obec Kunratice u Cvikova)
 • Nová Ves u Chrastavy - Rekonstrukce ZŠ a MŠ - III.etapa (obec Nová Ves)
 • Obec Bulovka – rekonstrukce ZŠ (obec Bulovka)
 • Základní škola Velké Hamry - oprava spojovacích krčků (město Velké Hamry)

Seznam podpořených žádostí o dotaci z území Libereckého kraje (Podpora obnovy místních komunikací):

 • Oprava místních komunikací v obci Slunečná (obec Slunečná)
 • Oprava povrchu místní komunikace č. 13c, Osečná (obec Osečná)
 • Oprava místní komunikace 27c a 37c, Kunratice u Cvikova (obec Kunratice u Cvikova)
 • Oprava propustku 18c-Pp1, Poustka (obec Višňová)
 • Obnova a rekonstrukce místních komunikací v obci Janův Důl (obec Janův Důl)
 • Oprava místní komunikace u autobusového nádraží (město Harrachov)
 • Oprava místní komunikace pod sjezdovkou, Polevsko (obec Polevsko)
 • Svor - oprava místní komunikace na p.p.č. 1826/1, 1825/6, 1825/9 a 1825/1 v k.ú. Svor (obec Svor)
 • Oprava místní komunikace - Libštát (městys Libštát)
 • Obnova části místní komunikace ve Sklenařicích v části Dolánky (město Vysoké nad Jizerou)

Vyhodnocení a další podrobnosti o výzvě najdete na webových stránkách MMR. 

Zdroj: https://mmr.gov.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-poskytne-na-rekonstrukci-verejnych-budov-vice