MMR rozdělí mezi veřejně prospěšné neziskové organizace 55 milionů korun

Ministerstvo pro místní rozvoj odstartovalo příjem žádostí o poskytnutí dotace pro rok 2024 z programu na podporu nestátních neziskových organizací (NNO). Díky dřívějšímu spuštění už na konci roku 2023 budou mít dostatek prostoru pro realizaci svých projektů. Prostředky se rozdělí mezi aktivity v oblasti bezbariérového užívání staveb, poradenství v bydlení, udržitelného rozvoje regionů, měst a obcí nebo cestovního ruchu.

O podporu mohou žádat neziskové organizace s projekty na aplikaci bezbariérové vyhlášky, zejména ve spolupráci se stavebními úřady. Sem spadají činnosti, které vedou k odstranění nebezpečných míst a architektonických bariér ve stavbách. MMR poskytne prostředky také na aktivity spojené s vyhodnocováním a poskytováním metodických informací o bezbariérovém prostředí pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace. 

Program podpoří dále NNO, které organizují například odborná školení a semináře zaměřené na poradenství a zvyšování kvalifikace poskytovatelů poradenství v bydlení. To je velkou pomocí zejména pro znevýhodněné skupiny lidí na trhu s bydlením.

Dotační titul poskytne prostředky také na iniciativy, které sledují principy udržitelného rozvoje. Přednost mají projekty zaměřené na aplikaci a propagaci chytrých řešení. Dále budou preferovány projekty spojené se zaváděním strategického plánování a řízením územního rozvoje nebo se zaměřením na vytváření podmínek pro regionální management.

V oblasti cestovního ruchu program poskytne prostředky na obnovu turistického značení, koordinaci napojení dálkových cyklotras v ČR na evropské dálkové trasy a s tím spojené marketingové aktivity. Dále mohou získat podporu NNO, které se zasazují o zvyšování odolnosti a udržitelnosti cestovního ruchu, například zpracovávají strategické dokumenty, podporují zavádění a rozvoj klasifikačních a certifikačních systémů a zavádí opatření, která vedou k udržitelnému cestovnímu ruchu.

Příjem žádostí probíhá od 29. prosince 2023 do 31. ledna 2024 (12:00). Žádost o dotaci můžete podávat prostřednictvím datové schránky MMR. Výzvu najdete na odkazu zde. Formulář žádosti prosím vyplňte v internetové aplikaci DIS ZAD.

Zdroj: https://mmr.gov.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-rozdeli-mezi-verejne-prospesne-neziskove-organ