MMR poskytne téměř dvě miliardy korun na sociální byty. Díky novým podmínkám bude podpora pro žadatele atraktivnější

Integrovaný regionální operační program (IROP) vyhlásil čtyři výzvy na podporu sociálního bydlení ve výši 1,9 miliardy korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Ministerstvo pro místní rozvoj v nich uplatnilo nové podmínky, díky kterým bude čerpání podpory atraktivnější pro více žadatelů. Obce, neziskové organizace a církve mají možná poslední možnost získat dotaci, která pokryje 70–85 % nákladů na výstavbu, rekonstrukci nebo pořízení bytů.

Nové podmínky podpory sociálního bydlení zohledňují skutečné náklady na stavební práce a materiál, které v posledních letech rychle rostly. Pokrytí přímých nákladů projektu jsme nově navýšili o více než pětinu na až 68 000 korun na m2. Výzvy mohou podpořit výstavbu, rekonstrukce a pořízení bytů, bytových domů i nebytových prostor a jejich úpravu pro potřeby sociálního bydlení. Pomohou také s pořízením nezbytného základního vybavení. MMR dále zjednodušilo správu nájemních smluv v podpořených projektech a umožnilo je uzavírat až na pět let.
 
V podpořených bytech budou mít možnost bydlet lidé, kteří nevlastní nemovitost a splňují některá kritéria bytové nouze – například žijí v přeplněné domácnosti, nebo jim hrozí ztráta bydlení. Zároveň jejich příjmy nesmí přesáhnout částku, která u jednočlenných domácností zhruba odpovídá běžnému důchodu. Cílem je, aby z podpořených sociálních bytů nemuseli lidé odcházet i kvůli nepatrnému navýšení svých příjmů. Celkem je v cílové skupině podpory sociálního bydlení asi 130 000 osob.

Zapojit se do výzvy mohou obce, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji/obcemi, příspěvkové organizace, organizační složky státu, církve, církevní organizace a nevládní neziskové organizace při splnění konkrétních podmínek.

Detailní informace o výzvách IROP na podporu sociálního bydlení 101.102.115.116., jednotlivých kategoriích regionů a semináři pro žadatele a příjemce je možné najít na uvedených odkazech a webových stránkách IROP.

Zdroj: https://mmr.gov.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-poskytne-temer-dve-miliardy-korun-na-socialni