Akční plán k přechodu sociálních služeb byl schválen vládou ČR

Na jednání vlády ČR byl dne 18. října 2023 schválen Akční plán k přechodu sociálních služeb k péči poskytované na komunitní bázi a k větší individualizaci péče a k podpoře deinstitucionalizace sociálních služeb v ČR pro období 2023–2025.

 

Zdroj: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-18--rijna-2023-209183/