IROP podpořil rozsáhlou rekonstrukci v Montessori v Jablonci nad Nisou

Mateřská škola (MŠ) Montessori v Jablonci nad Nisou prošla významnou proměnou. Integrovaný regionální operační program (IROP) v programovém období 2014-2020 přispěl 26,8 mil. korun na rozsáhlou rekonstrukci a modernizaci. Přestavba byla iniciovaná kvůli nedostatečné kapacitě a nevyhovujícímu stavu budovy. Ocenění 1. místa v kategorii Novostavba potvrzuje kvalitu architektonického řešení a prostoru, který mateřinka nyní poskytuje.

MŠ Montessori v Jablonci nad Nisou čelila dlouhodobým problémům, které zahrnovaly nedostatečnou kapacitu, nevyhovující stav budovy a nedostatek bezbariérového přístupu. S nárůstem počtu nově narozených dětí se tyto problémy staly ještě naléhavějšími. Město Jablonec nad Nisou se tedy rozhodlo investovat do rozsáhlé rekonstrukce a využít dotační podporu z IROP. Projekt modernizace budovy zahrnoval několik klíčových prvků, které přinesly zásadní změny ve škole. Jednou z hlavních úprav byla přístavba nové budovy, která umožnila zvýšit kapacitu MŠ. Přístavba je v přízemí a druhém mezipatře napojena krčkem na historickou budovu školky. Z druhého mezipatra vede venkovní tobogán zpět do přízemí, kterým si děti mohou urychlit cestu dolů. Dalším důležitým prvkem projektu byla instalace výtahu, který zajišťuje bezbariérový přístup pro všechny děti a rodiče. Rekonstrukce kuchyně a zahrady přinesla také vylepšení, které přispělo k celkovému zvýšení komfortu školního prostředí. Tato investice představuje zásadní krok směrem k poskytování kvalitního a moderního vzdělání pro děti v Libereckém kraji. Nová budova a lepší vybavení zajišťují nejen příjemné prostředí pro děti, ale také podporují jejich rozvoj a učení.
 

Historická budova

Budova MŠ Montessori je tradicionalistická vila z počátku 20. století a je situována v okrajové části města v těsné blízkosti lesa. Pro účely vzdělávání dětí předškolního věku je využívána od roku 1945. Od roku 1997 je tato MŠ zařazena do sítě škol jako mateřská škola Montessori. 
 

Ocenění Stavby roku Libereckého kraje v roce 2023 

Mateřská škola získala 1. místo v kategorii Novostavba v soutěži Karla Hubáčka. Porotci ocenili kvalitní architektonické řešení dostavby budovy a vytvoření atypického a podnětného prostoru pro pobyt dětí. 

Soutěž Karla Hubáčka prezentuje kvalitní architekturu i stavitelství celého Libereckého kraje.
 

IROP také podpořil rozšíření a modernizaci Střední zdravotnické školy v Turnově

IROP přispívá k rozvoji vzdělávání v Libereckém kraji i v novém programovém období 2021-2027. Jedním z klíčových bodů podpořeného projektu je vybudování nástavby na 3. patro budovy SZŠ Turnov, čímž vznikne 5 nových odborných učeben, sociální zařízení, odpočinková zóna a kabinety pro učitele. Součástí je také instalace bezbariérového výtahu a zajištění celkového bezbariérového přístupu ke všem částem nově vzniklého patra. Projekt je zatím ve fázi realizace a postupně se vše začíná rýsovat s příslibem lepšího vzdělávacího prostředí.

Zdroj: https://irop.gov.cz/cs/ostatni/web/novinky/irop-podporil-rozsahlou-rekonstrukci-ms