Na bezbariérovost měst a obcí máme připraveno 15 milionů korun

Ministerstvo pro místní rozvoj v programu Bezbariérové obce od roku 2017 vyhlašuje dotační výzvy na podporu bezbariérových tras a využívání euroklíče. Úspěšní žadatelé si v podprogramu Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů rozdělí 10 milionů korun a v podprogramu Euroklíč 5 milionů korun.

Prostředky z podprogramu Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů jsou určeny na obecní projekty, které schválil Řídící výbor Národního rozvojového programu mobility pro všechny. Cílem této podpory je vznik a rozvoj komplexních řetězců bezbariérových tras v obcích a městech. Žadatelé mohou do výzvy přihlásit nejen projekty bezbariérových úprav budov, sociálních zařízení, výtahů nebo plošin, ale také kontrastních úprav podlah, zařízení pro osoby se sluchovým postižením nebo označení místností pro osoby se zrakovým postižením. MMR poskytne dotaci do výše 50 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů.
 
Výzva podprogramu Euroklíč je určena výhradně nevládním neziskovým organizacím, které ve spolupráci s kraji, městy a obcemi osadí eurozámky veřejná sociální a hygienická zařízení a plošiny pro osoby se zdravotním postižením ve veřejně přístupných objektech. Euroklíče pak budou distribuovat např. osobám se zdravotním postižením, držitelům průkazů TP, ZTP, ZTP/P, držitelům WC karty, diabetikům, stomikům nebo onkologickým pacientům. Dotaci MMR poskytne až do výše 100 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů.

Tzv. euroklíč je univerzální klíč, který osobám se zdravotním postižením zpřístupňuje WC, výtahy, plošiny a podobná zařízení osázená jednotným eurozámkem, a to jak v České republice, tak i dalších státech Evropy.
 
Příjem žádostí v obou výzvách probíhá od 1. února 2024 do 26. března 2024 (12 hod. včetně). Podrobnosti najdete zde.

Zdroj: https://mmr.gov.cz/cs/ostatni/web/novinky/na-bezbarierovost-mest-a-obci-mame-pripraveno-15-m