Význam evropských fondů pro investice a rozvoj regionů je obrovský, v budoucnosti je třeba lépe zacílit jejich využití

Úvahy o budoucnosti evropských fondů a optimálním využití finančních prostředků z Evropské unie po roce 2027 zazněly v rámci odborné debaty Národního orgánu pro koordinaci Ministerstva pro místní rozvoj. 

Konference se věnovala několika tématům – významu fondů EU a jejich vlivu na rozpočet ČR, nízkouhlíkovému hospodářství a ochraně přírody, podnikání a konkurenceschopnosti nebo sociálnímu začleňování a vzdělávání. V každém z bloků zazněly také klíčové závěry z hodnocení dopadů projektů podpořených z fondů EU v končícím programovém období 2014–2020. Následně se experti z Národní ekonomické rady vlády, vládních organizací, ale i oborových asociací a partnerů zaměřili na klíčové otázky týkající se budoucnosti a potřebných změn. Požadavek na zachování silné evropské politiky umožňující rozvoj regionů zněl napříč všemi debatami. Rezonovala i potřeba určení národních hospodářských a rozvojových priorit, na jejichž základě by se stanovovaly úžeji zaměřené oblasti podpory z evropských fondů po roce 2027, kdy se očekává výrazně méně evropských prostředků pro Českou republiku.

Záznam celé konference včetně prezentací naleznete na webu DotaceEU.cz.

Zdroj: https://mmr.gov.cz/cs/ostatni/web/novinky/vyznam-evropskych-fondu-pro-investice-a-rozvoj-reg