MPO vydalo nové číslo zpravodaje Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Ministerstvo průmyslu a obchodu jako Řídící orgán Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027 vydává čtvrtletník - Informační zpravodaj „tak“, který především podnikatele informuje o dění v programu. MPO se snaží informovat veřejnost zejména o nových příležitostech pro získání finančních prostředků, o záměrech Řídícího orgánu na poli podpory podnikání a přináší další aktuální zprávy týkající se dotační politiky.

Časopis si lze stáhnout níže.

https://www.mpo.cz/assets/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/2023/10/Zpravodaj-tak-online.pdf

Zdroj: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/mpo-vydalo-nove-cislo-zpravodaje-operacniho-programu-technologie-a-aplikace-pro-konkurenceschopnost-2021-2027--277120/