Jak správně zpracovat cost-benefit analýzu u projektů spolufinancovaných z fondů EU? Poradí série seminářů MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj vstupuje do podzimu s další sérií seminářů zaměřených na cost-benefit analýzu (CBA) projektů financovaných z evropských fondů. Semináře pořádané regionálními Eurocentry nabídnou žadatelům i příjemcům dotací užitečné nástroje pro lepší plánování a realizaci projektů. Teoretické základy i praktické ukázky CBA čekají účastníky v šesti krajských městech.

Účastníci semináře získají přehled o analýze nákladů a přínosů, důležitou součástí školení budou také praktické ukázky a sdílení zkušeností. V závěru semináře bude prostor pro všechny případné dotazy a náměty.
 
Účast na akci je bezplatná a probíhají vždy od 9:00 do 16:00 hod. Z kapacitních důvodů je nutné se s dostatečným předstihem registrovat. Další informace pro jednotlivá města jsou dostupné na níže uvedených kontaktech.

Termíny a místa konání seminářů Dotace EU a Cost – benefit analýza 2023:

Město: Termín: Kontaktní osoba: Podrobnosti k semináři:
Jihlava 11. 9. 2023 Mgr. Lenka Marečková
lenka.mareckova@mmr.cz
tel. 731 432 542
ZDE
Zlín 12. 9. 2023 Ing. Nikola Ohnutková
nikola.ohnutkova@mmr.cz
tel. 704 992 777
ZDE
Pardubice 25. 9. 2023 PhDr. Radka Kozlová
radka.kozlova@mmr.cz
tel. 739 682 806
ZDE
Karlovy Vary 6. 11. 2023 Markéta Novotná
marketa.novotna@mmr.cz
tel. 704 951 029
ZDE
Ústí nad Labem 7. 11. 2023 Ing. Petr Lúčka
petr.lucka@mmr.cz
tel. 705 695 281
ZDE
Liberec 8. 12. 2023 Mgr. Bc. Alena Beršíková
alena.bersikova@mmr.cz
tel. 731 628 252
ZDE

Zdroj: https://mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/jak-spravne-zpracovat-cost-benefit-analyzu