Liberecký kraj stále přijímá žádosti o dotace na nové akumulační nádoby. Podporuje tím ekologické vytápění
Do konce roku 2023 Liberecký kraj přijímá žádosti o dotace v rámci programu Podpora dodatečné instalace akumulační nádoby u domácích kotlů na pevná paliva. Dotace může činit až 70 % ze způsobilých nákladů s limitem 50 000 korun. Určena je na pořízení akumulační nádoby a na její připojení na otopnou soustavu.

„Žadatelem v tomto programu může být fyzická osoba nepodnikající, která vlastní rodinný dům na území Libereckého kraje, v němž je instalovaná akumulační nádoba,“ uvedl Jiří Ulvr, radní pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánovaní a rozvoje venkova.

Podmínkou pro podání žádosti je vlastnictví kotle minimálně 3. emisní třídy, který má celkový jmenovitý tepelný příkon od 10 kW do 300 kW.

Podrobné informace se nalézají na stránkách http://dotace.kraj-lbc.cz. Případní dotazy k žádostem je možné konzultovat na telefonním čísle 485-226-327, e-mailu alena.klimova@kraj-lbc.cz nebo osobně ve 3. patře Evropského domu. Kontaktní osobou je Ing. Alena Klímová.

Zdroj: https://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/aktuality/liberecky-kraj-stale-prijima-zadosti-o-dotace-na-nove-akumulacni-nadoby-podporuje-tim-ekologicke-vytapeni-n1147071.htm