IROP vyhlašuje výzvu ITI na podporu infrastruktury pro alternativní paliva ve veřejné dopravě

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, které spravuje Integrovaný regionální operační program (IROP), vyhlašuje 108. výzvu IROP - Plnicí a dobíjecí stanice pro veřejnou dopravu - SC 6.1 (ITI).

Výzva podporuje výstavbu plnicích a dobíjecích stanic pro veřejnou dopravu u integrovaných projektů realizovaných na území metropolitních oblastí (Pražská, Brněnská a Ostravská) a aglomerací (Českobudějovická, Hradecko-pardubická, Jihlavská, Karlovarská, Liberecko-jablonecká, Mladoboleslavská, Olomoucká, Plzeňská, Ústecko-chomutovská a Zlínská).

Cílem 108. výzvy IROP - ITI  je rozvoj udržitelné veřejné dopravy, snížení emisí skleníkových plynů, zlepšení kvality ovzduší a nepřímo také zvýšení atraktivity veřejné dopravy pro cestující, jelikož na podporovanou infrastrukturu bude navázán provoz moderních bezemisních vozidel, zejména elektrobusů, vodíkových autobusů a parciálních trolejbusů.
Výzva je určena na podporu projektů spadajících jak do kategorie méně rozvinutých regionů, tak do přechodových regionů.

Pro žadatele z méně rozvinutých regionů je připraveno 207 689 396 Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a pro žadatele z přechodových regionů je určeno 213 556 906 Kč z EFRR - více viz kategorie regionů.

Integrované projekty, které budou předkládány do této výzvy, musí být v souladu s příslušnou integrovanou územní strategií ITI a vést k naplňování jejích cílů.  Z tohoto důvodu je nutné projekty nejprve projednat na úrovni nositele ITI a získat vyjádření řídicího výboru o souladu s integrovanou územní strategií, které je povinnou přílohou žádosti o podporu. Současně musí být Řídicím orgánem IROP schválen programový rámec IROP příslušné metropolitní oblasti / aglomerace.

Žadatelé mohou podávat žádosti o podporu od 4. 3. 2024 do 31. 12. 2027. Realizace projektu musí být ukončena nejpozději do 30. 6. 2029.
 

Seminář pro žadatele k 106., 107. a 108. výzvě IROP

Řídicí orgán IROP spolu s Centrem pro regionální rozvoj České republiky Vás tímto zvou na seminář pro žadatele k 106., 107. výzvě IROP - Plnicí a dobíjecí stanice pro veřejnou dopravu - SC 6.1 (MRR/PR) a právě vyhlášené 108. výzvě IROP - Plnicí a dobíjecí stanice pro veřejnou dopravu - SC 6.1 (ITI), který se koná ve středu 10. 1. 2024. 

Zdroj: https://irop.gov.cz/cs/ostatni/web/novinky/irop-pro-mestske-aglomerace-iti-vyclenil-421,2-mil