IROP pro městské aglomerace ITI vyčlenil více než 469,2 mil. na podporu rozvoje cestovního ruchu
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, které spravuje Integrovaný regionální operační program (IROP), dnes 25. července 2023 vyhlašuje 90. výzvu IROP - Cestovní ruch - SC 4.4 (ITI).

 

Výzva je zaměřena na podporu integrovaných projektů realizovaných na území metropolitních oblastí (Pražská, Brněnská a Ostravská) a aglomerací (Českobudějovická, Hradecko-pardubická, Jihlavská, Karlovarská, Liberecko-jablonecká, Mladoboleslavská, Olomoucká, Plzeňská, Ústecko-chomutovská a Zlínská).

Cílem 90. výzvy IROP - ITI je rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu sloužící návštěvníkům a rezidentům.  Důraz je kladen na rekreační a volnočasové využití v území výše uvedených metropolitních oblastí a aglomerací. Výzva je určena na podporu projektů spadajících jak do kategorie méně rozvinutých regionů, tak do přechodových regionů. - více viz kategorie regionů.
Pro žadatele z méně rozvinutého regionu je připraveno cca 289,7 mil. mil. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a pro žadatele z přechodových regionů je určeno 179,5 mil. Kč z EFRR.

Integrované projekty, které budou předkládány do této výzvy, musí být v souladu s příslušnou integrovanou územní strategií ITI a vést k naplňování jejích cílů.  Z tohoto důvodu je nutné projekty nejprve projednat na úrovni nositele ITI a získat vyjádření řídicího výboru o souladu s integrovanou územní strategií, které je povinnou přílohou žádosti o podporu. Současně musí být Řídicím orgánem IROP schválen programový rámec IROP příslušné metropolitní oblasti / aglomerace.

Žadatelé mohou podávat žádosti o podporu od 15. srpna 2023 do 31. prosince 2027. Realizace projektu musí být ukončena nejpozději do 30. června 2029.

Informace k semináři pro žadatele určenému pro vyhlášenou 90. výzvu.

Zdroj: https://irop.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/irop-pro-iti-vyclenil-vice-nez-469,2-kc-rozvoj-cr