Cestovní ruch v zaostávajících regionech bude podpořen více než 855 miliony korun

Odpočívadla, naučné a vodácké stezky, turistické trasy včetně značení, turistická informační centra nebo cestovatelské aplikace. To a mnohem víc vznikne díky výzvám Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), které se zaměřují na veřejnou infrastrukturu udržitelného cestovního ruchu v hospodářsky a sociálně ohrožených územích. Ministerstvo pro místní rozvoj na to vyčlenilo více než 855 milionů korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Příjem žádostí začne 9. dubna.

Finanční prostředky umožní vybudovat naučné stezky s přírodovědnými nebo vlastivědnými informacemi o dané lokalitě, odpočívadla pro turisty, sociální zařízení u atraktivit cestovního ruchu, turistická informační centra, turistické trasy včetně značení, veřejnou infrastrukturu pro vodáckou a vodní turistiku. Podpoří i projekty na zavádění různých aplikací informujících o vytíženosti místních atraktivit a parkování nebo o dopravním spojení hromadnou dopravou. 

Žádat o podporu mohou pouze projekty, které se budou realizovat na území hospodářsky a sociálně ohrožených území. Sem spadá například i Národní park České Švýcarsko. Výzva se týká i projektů ze zvláště chráněných územích.

  Mapa hospodářsky a sociálně ohrožených území České republiky


Detailní informace o 81,. 82. výzvě IROP a jednotlivých kategoriích regionů je možné najít na webových stránkách IROP. Seminář pro žadatele a příjemce proběhne online 21. března 2024.

Zdroj: https://mmr.gov.cz/cs/ostatni/web/novinky/cestovni-ruch-v-zaostavajicich-regionech-podporime