konalo se první setkání k založení regionálních center podpory dostupného bydlení

Dne 30. ledna 2024 se v Paláci Orbis v Praze uskutečnilo první setkání k založení Regionálních center. Výsledkem jednání a workshopů byl podpis memorand o vzájemné spolupráci mezi SFPI, Českou asociací rozvojových agentur a MSID na zajištění realizace projektu „Regionální centra, komponenta 2.10“. v rámci komponenty „Reforma dostupného bydlení v České republice“ Národního plánu obnovy.

Spolupráce je prozatím uzavřena na období od ledna 2024 do konce roku 2026. „Regionální centra mají za úkol pomoci městům a obcím při přípravě projektů dostupného nájemního bydlení“ říká ředitel SFPI Daniel Ryšávka a dodává: „Naší snahou je, aby došlo k významnému zvýšení počtu kvalitních dostupných bytů napříč Českou republikou. Historickou zkušenost rozvojových agentur s poradenstvím v obcích vnímáme jako velkou přidanou hodnotu pro efektivní rozjezd poradenských center.“ Celkem vznikne 8 Regionálních center podpory dostupného bydlení, podrobnosti o jejich fungování a zaměření najdete již brzy na www.sfpi.cz

Zdroj: https://sfpi.cz/2024/01/31/1-setkani-k-zalozeni-regionalnich-center/