MPO vydalo nové číslo zpravodaje OP TAK

Ministerstvo průmyslu a obchodu vydává čtvrtletník - Informační zpravodaj „tak“, který především podnikatele informuje o dění v Operačním programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027 (OP TAK).  

MPO se snaží informovat veřejnost zejména o nových příležitostech pro získání finančních prostředků, o záměrech Řídícího orgánu na poli podpory podnikání a přináší další aktuální zprávy týkající se dotační politiky.

Zpravodaj ke stažení zde.

Zdroj: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/mpo-vydalo-nove-cislo-zpravodaje-op-tak--279047/