Seminář: Dotace EU a Cost - benefit analýza 2023 - Liberec

Chcete získat informace, jak správně postupovat při zpracování Cost-benefit analýzy projektu spolufinancovaného z fondů EU? Přihlaste se na seminář Eurocentra Liberec.

Seminář svou tématikou navazuje na cyklus seminářů Dotace EU a finanční řízení a je určen pro cílovou skupinu žadatelů a příjemců podpory z fondů EU. Účastníci semináře získají přehled o analýze nákladů a přínosů, důležitou součástí semináře budou také praktické ukázky.

POZVÁNKA

Termín konání: 8. 12. 2023 9:00 - 16:00

Školitel: Ing. Lukáš Melecký, Ph.D.

Adresa místa konání: U Jezu 525/4, 460 01 Liberec (zasedací místnost č. 3.07, 2. patro)

Uzávěrka přihlášek: Kapacita omezená, registrujte se prosím nejpozději do 6. 12. 2023 ZDE.

Akce je zdarma. Pro praktické ukázky a cvičení je vhodné mít s sebou vlastní notebook či obdobné mobilní zařízení.

Kontaktní osoba: Mgr. Bc. Alena Beršíková, e-mail: alena.bersikova@mmr.cz, tel.: 731 628 252. 

Zdroj: https://www.dotaceeu.cz/cs/jak-ziskat-dotaci/akce/seminare-ec/seminare-2023/cba-2023/seminar-dotace-eu-a-cost-benefit-analyza-2023-libe