MMR podpoří digitalizaci zdravotnictví 2,4 miliardy korun

Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, spouští tři výzvy na podporu digitalizace zdravotnictví. Zhruba 2,4 miliardy korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) půjde na elektronizaci zdravotnické dokumentace a navazující služby.

Finanční prostředky mohou zdravotnická zařízení využít na nákup nových softwarových nástrojů a na rozšíření už existujících informačních systémů. Lékaři se díky tomu dostanou k záznamům prakticky odkudkoliv prostřednictvím standardních elektronických rozhraní, portálů, mobilních a webových aplikací. Elektronizace zdravotnické dokumentace hraje významnou roli také v rozvoji telemedicíny. Ta umožňuje poskytovat a monitorovat péči na dálku. Může být řešením například pro lidi žijící mimo velká města, pro které je přístup k fyzické návštěvě zdravotnického zařízení omezen.

78. výzva IROP podpoří projekty na území méně rozvinutých regionů a je v ní k dispozici 401 076 529 korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). 79. výzva IROP je určená pro projekty na území přechodových regionů a je v ní přiděleno 1 144 629 052 korun z EFRR. V 80. výzvě IROP je připravená částka ve výši 883 476 556 korun a je pro projekty na území celé ČR.

Kategorie regionů naleznete na webových stránkách IROP.

Informace k semináři pro žadatele a příjemce určenému pro vyhlášené výzvy je možné sledovat na webových stránkách IROP.

Zdroj: https://mmr.gov.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-podpori-digitalizaci-zdravotnictvi-2,4-miliard