Zpětné ohlédnutí za úspěšně ukončeným projektem Regionální stálá konference Libereckého kraje

Regionální stálá konference Libereckého kraje (dále jen RSK LK) působí v kraji od roku 2014. V letošním roce byl úspěšně ukončen projekt s pořadovým číslem pět, na který plynule navázala Regionální stálá konference Libereckého kraje VI.

Během trvání projektu RSK LK V proběhla celkem dvě jednání, jejichž součástí je projednávání aktuálních informací nejen z území, ale také z Ministerstva pro místní rozvoj ČR (dále jen MMR ČR). Sekretariát RSK LK také vypracoval pro hospodářsky a sociálně ohrožené území Novoborsko studii, která MMR ČR poslouží k formulaci konkrétních aktivit v rámci Akčního plánu Strategie regionálního rozvoje 2021+ a dále k nastavení dotační podpory.

„Projekt RSK LK V měl trvání pouhé čtyři měsíce, ale i za tuto krátkou dobu se stihlo a podařilo mnoho aktivit“, uvedl Jiří Ulvr, radní Libereckého kraje pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

Cílem projektu RSK LK V bylo zajistit aktérům z území Libereckého kraje takové podmínky, aby mohly být finanční prostředky z evropských a národních fondů využity co nejefektivněji, tedy na projekty řešící konkrétní problémy a potřeby Libereckého kraje.

Tým sekretariátu mimo to také zpracoval Regionální akční plán a jeho změny, dále zahájil práce na putovní výstavě, která bude zaměřená na propagaci dotací z EU a započal přípravu únorového semináře „Informační den pro obce“. V neposlední řadě komunikoval s obcemi, mapoval projektové záměry a propagoval do území Informační systém projektových záměrů, který je jedinou databází na území Libereckého kraje sdružující projekty.

„V současné době jsme na počátku realizace projektu RSK LK VI, který bude podpořen z Operačního programu Technická pomoc pro programové období 2021–2027. V tomto novém projektu budou aktivity obdobné a navážou na předchozí projekt,“ zakončil Jiří Ulvr.