Nové výzvy v Národním plánu obnovy

Podívejte se na nové výzvy, které naleznete v Národním plánu obnovy. Podpora se týká oblasti zdravotnictví, digitalizace nebo kultury.

Ministerstvo zdravotnictví posiluje onkologickou prevenci a péči. Komponenta 6.2. Podpora a zvyšování kvality preventivních screeningových programů II – kolorektální karcinom je určena screeningovým pracovištím s minimálním počtem 200 ročně provedených preventivních kolonoskopií za rok. Cílem je zlepšení technologického vybavení poskytovatelů zapojených do programu screeningu kolorektálního karcinomu, zkrácení čekacích dob na vyšetření a navýšení podílu preventivních kolonoskopií ze všech provedených vyšetření.

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyčlenilo 50 mil. Kč na výzvu z komponenty 1.3 Digitální vysokokapacitní sítě 5G. Jejím cílem je instalace a otestování kooperativního inteligentního dopravního systému (C-ITS) využívající 5G na vybraném úseku železničního koridoru TEN-T a navazující tratě. Investice je určena provozovatelům železničních dopravních cest. Na zvýšení konkurenceschopnosti českých malých, středních i velkých podniků, zejména v oblasti zdravotnických prostředků a leteckého průmyslu na místním i zahraničním trhu prostřednictvím certifikace, pak míří komponenta 1.4 - Digitální ekonomika a společnost, inovativní start-upy a nové technologie.

Ministerstvo kultury podporuje spolupráci malých a středních podniků nebo institucí s kreativci, kteří jsou registrováni v Celostátní galerii kreativců. Národní plán obnovy na výzvu Kreativní vouchery pro rok 2024 vyčlenil 100 mil. Kč z komponenty 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru.

Celkový přehled i potřebné odkazy jsou k dispozici na webu NPO v části Vyhlášené výzvy.

Zdroj: https://www.planobnovycr.cz/25-01-2024-nove-vyzvy-v-npo