MMR poskytne vzdělávacím institucím přes 703 milionů korun na vybavení pro žáky se speciálními potřebami
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dvě výzvy na podporu infrastruktury v oblasti speciálního vzdělávání. Integrovaný regionální operační program (IROP), který pod ministerstvo spadá, vyčlenil více než 703 milionů korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) na školská poradenská zařízení, speciální vzdělávání a střediska výchovné péče. Příjem žádostí odstartuje v květnu 2024.

Obě výzvy se zaměřují na podporu rozvoje infrastruktury školských poradenských zařízení, tedy pedagogicko-psychologických poraden a speciálně pedagogických center. Ty mohou požádat například o podporu na rozšíření kapacit a zajištění bezbariérovosti. Výzvy podporují rovný přístup k inkluzivnímu vzdělávání a kvalitním poradenským službám v oblasti vzdělávání.  

95. výzva IROP podpoří projekty na území méně rozvinutého regionu a je v ní k dispozici 451 555 870 Kč z EFRR. U výzvy, kde je požadován soulad s Regionálním akčním plánem (RAP), je alokace z EFRR pro jednotlivé kraje: 

•           Karlovarský kraj – 28 066 330,79 Kč

•           Ústecký kraj – 82 811 558,91 Kč

•           Liberecký kraj – 40 352 357,75 Kč

•           Královéhradecký kraj – 48 233 166,68 Kč

•           Pardubický kraj – 42 795 548,67 Kč

•           Olomoucký kraj – 58 828 113,13 Kč

•           Moravskoslezský kraj – 103 693 133,25 Kč

•           Zlínský kraj – 46 775 660,82 Kč

96. výzva IROP je poté pro projekty na území přechodového regionu a je v ní k dispozici 251 978 440 Kč z EFRR. U výzvy, kde je požadován soulad s RAP, je alokace z EFRR pro jednotlivé kraje: 

•           Středočeský kraj – 82 277 696,17 Kč

•           Jihočeský kraj – 32 176 419,50 Kč

•           Plzeňský kraj – 31 597 867,01 Kč

•           Kraj Vysočina – 29 437 709,47 Kč

•           Jihomoravský kraj – 76 488 747,84 Kč

Kategorie regionů naleznete na webových stránkách IROP. Informace k semináři pro žadatele a příjemce určenému pro vyhlášené výzvy je možné sledovat na webových stránkách IROP.

Zdroj: https://mmr.gov.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-poskytne-vzdelavacim-institucim-pres-703-milio