Pozvánka na seminář pro žadatele - 95. a 96. výzva IROP ŠPZ, speciální vzdělávání - 30. 11. 2023

Řídicí orgán IROP spolu s Centrem pro regionální rozvoj České republiky (dále Centrum) pořádají ve čtvrtek 30. 11. 2023 seminář pro žadatele k 95. a 96. výzvě IROP Školská poradenská zařízení, speciální vzdělávání a střediska výchovné péče.

 Na seminářibudete detailněji seznámeni s parametry výzev, podporovanými aktivitami, způsobilými výdaji, postupem pro podání žádosti o podporu v MS2021+ apod. 

Výzvy budou vyhlášeny v úterý 28. 11. 2023, z tohoto důvodu je registrace spuštěna již dnes.

Zdroj: https://irop.gov.cz/cs/ostatni/web/novinky/pozvanka-seminar-spz-specialni-vzdelavani_30112023