Veletrh dotačních příležitostí pro oblast průmyslu a podnikání

Agentura CzechInvest pořádá Veletrh dotačních příležitostí se zaměřením na podnikání a průmysl. Akce probíhá 14. 9. 2017 od 9:00 – 15:00 v Evropském domě vedle krajského úřadu Libereckého kraje.

V jeden čas na jednom místě máte příležitost konzultovat své záměry či jen načerpat informace o dotačních titulech z nejžádanějších operačních programů a jiných zdrojů dotací v České republice. Zástupci organizací administrujících příslušné dotační tituly na Vás budou připraveni u jednotlivých konzultačních stolků. Můžete konzultovat OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Integrovaný regionální operační program, OP Zaměstnanost, OP Životní prostředí, programy Libereckého kraje, Program rozvoje venkova, nástroje Aktivní politiky zaměstnanosti, národní dotace MPO, programy agentur CzechInvest, CzechTrade, TA ČR ad. 

POZVÁNKA