Pozvánka na mezinárodní konferenci Evropská chytrá a sdílená města

Ministerstvo pro místní rozvoj pořádá mezinárodní konferenci, která se uskuteční v Akademii veřejného investování (MMR) dne 22. - 23. 11. 2018.

 

Setkání a diskuse o různých aspektech v souvislosti s implementací dokumentů OSN a EU o bydlení a rozvoji měst – cílů udržitelného rozvoje v Agendě 2030, Nové agendě pro města, Ženevské Chartě OSN o udržitelném bydlení a Městská agendě pro EU.
Sdílení zkušeností, dobrých a špatných příkladů a vizí; prezentace získaných zkušeností, doporučení, varování apod.
Prezentace příkladů měst z regionu a dosud realizovaných kroků.
Diskuse o regulačních rámcích a o úloze a odpovědnosti národních vlád a místních samospráv.

Účast na konferenci je otevřena zástupcům vlád, měst a městských asociací, mezinárodních, místních a regionálních organizací, akademického a soukromého sektoru, nevládních organizací i jednotlivým odborníkům z regionu zemí Evropské hospodářské komise OSN. Účast na konferenci je zdarma.

Účastníci se musí zaregistrovat před zahájením akce prostřednictvím registračního formuláře na adrese www.mmr.cz/essc

On-line registrace je otevřena od 17. září do 20. listopadu 2018.

Pozvánka

Program konference

Podkladový dokument