Finanční podpora projektových záměrů pro rok 2020

Liberecký kraj podporuje konkurenceschopnost a růst regionu koncentrací podpory do klíčových priorit a potřeb znalostní ekonomiky. Jedním z nástrojů podpory je příslib uhrazení nákladů spojených s přípravou projektového záměru ve výzvě vyhlašované krajem. Tento nástroj se nazývá asistenční voucher a připravuje se jeho vyhlášení do následujícího roku.

 Podpora skrz asistenční vouchery bude poskytnuta formou dotace ve výši max. 85 % na úhradu přímých nákladů spojených s přípravou Vašeho projektu. Vámi připravovaný projekt by měl být v souladu s Regionální inovační strategií (dále jen „RIS3“), o níž se dozvíte více pod tímto odkazem

Získáte prostředky na pokrytí nákladů na přípravu Vašeho projektu:

  • osobní náklady
  • zahraniční cestovní náhrady
  • nákup služeb neinvestiční povahy - odborné služby/studie
  • výdaje na zajištění workshopů, pracovních skupin pro účely koncepčního nastavení strategického projektu, apod.

 

Minimální výše dotace - 100 000,- Kč/Maximální výše dotace - 300 000,- Kč (prozatímní návrh)

 

O Asistenční vouchery budete moci žádat v období: 2020 - 2022. Jeden žadatel může podat i více žádostí o Asistenční voucher.

Rádi bychom zjistili Váš předběžný zájem o tento nástroj podpory, a proto prosím vyplňte tento dotazník, jenž Vám zabere maximálně 2 min. Vašeho času. Vaše odpovědi, prosím, zašlete nejpozději do 15. 5. 2019.

 

V případě dotazů týkajících se asistenčních voucherů se neváhejte obrátit na Ing. Zuzanu Antlovou, zuzana.antlova@kraj-lbc.cz

Tato aktivita je hrazena z projektu "Smart akcelerátor Libereckého kraje", reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000848

logolinka_rozsirena_barevna