Seminář Dotační programy pro obce na rok 2019

Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR pořádá seminář pro žadatele o dotace z řad obcí a měst, který se uskuteční dne 5. 12. 2018 od 10:00 v EA Hotelu Tereziánský dvůr v Hradci Králové.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR plánuje uspořádat stejný seminář také v Praze dne 19. 12. 2018.

 Na co jsou programy zaměřeny? Jaké jsou podmínky podání žádosti? Na tyto a mnohé další otázky odpoví zástupci poskytovatelů dotací.

Jaké dotační programy MMR budou představeny?

 • Podpora rozvoje regionů 2019
    • Podpora obnovy a rozvoje venkova do 3 000 obyvatel:
     • Podpora obnovy místních komunikací
     • Podpora obnovy sportovní infrastruktury
     • Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury
     • Podpora vítězů soutěže vesnice roku
     • Rekonstrukce a přestavba veřejných budov
     • Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů
     • Podpora dostupnosti služeb
     • Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí
    • Podpora obcí 3 001–10 000 obyvatel:
     • Podpora obnovy místních komunikací
     • Podpora obnovy sportovní infrastruktury
    • Podpora obcí nad 10 000 obyvatel (kromě statutárních měst):
     • Podpora obnovy místních komunikací
    • Podpora revitalizace území
     • Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách
     • Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití
     • Studie využití vládou doporučených brownfieldů
 • Bezbariérové obce od roku 2017
  • Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů
  • Euroklíč
 • Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách
   • Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách

  Představeny budou rovněž krajské dotační programy Královéhradeckého a Pardubického kraje.

Registrace na seminář zde

Účast na semináři je zdarma. Kapacita semináře je omezená. Pozvánka ke stažení zde.