Vznikají pracovní skupiny pro tvorbu Strategie rozvoje Libereckého kraje

V rámci tvorby strategie rozvoje Libereckého kraje pro období po roce 2021 vznikají otevřené pracovní skupiny do kterých je možné se přihlásit a přispět tak myšlenkově k nastavení dlouhodobého směřování regionu

 Vážená paní, Vážený pane,

dovolte mi, abych Vás jménem Ing. Radky Loučkové Kotasové, členky rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionální rozvoje, evropských projektů a územního plánování vyzval, jako významné subjekty rozvoje v území Libereckého kraje k účasti v tematických pracovních skupinách, vznikajících za účelem tvorby nového strategického dokumentu „Strategie rozvoje Libereckého kraje 2021+“.

Oficiální dopis paní radní obsahující podrobnější informace o možnostech zapojení to procesu tvorby dokumentu je přiložen na tomto odkazu. Zároveň byla na stránkách Libereckého kraje zřízena sekce zabývající se tvorbou tohoto dokumentu – www.kraj-lbc.cz/srlk.

Pokud máte zájem se aktivně zapojit do práce některé ze skupin, přihlaste se, prosím, přes jednoduchý formulář, který je dostupný přes odkaz  https://goo.gl/forms/7K5jaKTX9J67XNy53, a to nejpozději do 3. 9. 2018.

Případné dotazy prosím zasílejte na srlk@kraj-lbc.cz případně na Lukáše Chmela (e-mail: lukas.chmel@kraj-lbc.cz, tel: 485 226 576