Seminář "Dotace EU a audity"

Eurocentrum Liberec ve spolupráci s Auditním orgánem srdečně zve na seminář "DOTACE EU a AUDITY" věnovaný nejčastějším pochybením u projektů z evropských fondů a jak jim předejít. Akce se koná 4. 10. 2017 od 9:30 v prostorách KÚLK.

Seminář poskytne informace o nejčastějších nedostatcích a oblastech zjištění při auditních kontrolách u projektů spolufinancovaných z evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) se všeobecným zaměřením na všechny operační programy. Účastníci se dozvědí praktické příklady z rizikových oblastí přímo od zástupců Ministerstva financí a zároveň budou mít příležitost konzultovat případné nejasnosti při realizaci svého projektu. 
Semináře jsou určeny pro všechny příjemce a potenciální žadatele v rámci ESIF. Získané informace mohou pomoci zorientovat se v dané problematice starostům, pracovníkům ve veřejné správě nebo soukromé sféře, zástupcům neziskových organizací a všem dalším zájemcům zabývajícím se realizací projektů podporovaných z fondů EU.

Termín konání semináře: 4. října 2017 (9:30- 13:30)

Místo: Krajský úřad Libereckého kraje, Multimediální sál, vchod C, 3. patro (Liberec, U Jezu 642/2a)

VSTUP ZDARMA.

Na seminář se prosím registrujte předem, a to do 27. září 2017 přes formulář ZDE.  Kapacita je omezena.

Pro další informace k semináři kontaktujte Mgr. Bc. Alenu Beršíkovou (mob. 731 628 252, alena.bersikova@mmr.cz).