Školení pro žadatele - prioritní osa 3 ,,Vzdělávání a kvalifikace"

Interreg V - A Česká republika - Polsko 2014 - 2020

22. února 2019 od 10 hod., Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, Hradec králové (sál Jana Letzeta - zastupitelský sál)

Dovolujeme si Vás pozvat na připravované Školení pro žadatele - prioritní osa 3 ,,Vzdělávání a kvalifikace" Interreg V - A Česká republika

Školení je určeno pro zájemce z Královéhradeckého kraje, Pardubického kraje, Libereckého kraje a Dolnoslezského vojvodství.

 oprávněným žadatelem je:

- orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení
- organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy
- vzdělávací instituce včetně vysokých škol
- hospodářské a profesní komory, svazy a sdružení
- nestátní neziskové organizace
- evropské seskupení pro územní spolupráci

V prioritní ose 3 lze realizovat tyto typové aktivity:

- Příprava a realizace společného vzdělávání (není určeno pro základní školy)
- Spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a institucemi na trhu práce (není určeno pro základní školy)
- Rozvoj jazykového vzdělávání v rámci školského systému
- Při splnění daných podmínek jsou možná i investiční opatření (pořízení vybavení, adaptace prostor apod.).

Po skončení přednáškové části (cca 2 hodiny) bude prostor pro případné konzultace konkrétních projektových záměrů. Jelikož je školení určeno pro české i polské účastníky, je možno pro zájemce, kteří ještě nemají vhodného přeshraničního partnera, připravit i burzu partnerství.

Na seminář se prosím registrujte zde, ve formuláři prosím potvrďte případný zájem o konzultaci projektového záměru a/nebo burzu partnerství. Registrační formulář prosím vyplňte do 18. 2. 2019.

Kontaktní osoby na Krajském úřadě Libereckého kraje:
Magda Podsedníková: magda.podsednikova@kraj-lbc.cz, 485 226 926
Jana Frontzová: jana.frontzova@kraj-lbc.cz, 485 226 323

 

Seminář je realizován v rámci projektu Technické pomoci Libereckého kraje - Programu Interreg V – A
ČESKÁ REPUBLIKA – POLSKO 2014 – 2021, CZ.11.5.125/0.0/0.0/15_007/0000010, který je
spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj