Výzva v rámci Programu péče o krajinu 2019

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje NOVOU výzvu pro zlepšení dochovaného přírodního a krajinného prostředí vč. zabezpeční péče o ohrožené a handicapované živočichy. 

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje výzvu pro příjem žádostí o poskytnutí finančních prostředků z Programu Péče o krajinu - Podprogramu pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí (PPK B) a Podprogramu pro zabezpečení péče o ohrožené a handicapované živočichy (PPK C).


Žadatelem v Podprogramu pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí (PPK B) může být fyzická či právnická osoba.

Výše přiznaných finančních prostředků může být stanovena až do 100 % uznaných nákladů z rozpočtové části příslušné dokumentace a podmínek místně příslušného sběrného místa, max. 250 000 Kč.


Sběrným místem pro podávání žádostí v rámci Podprogramu pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí jsou regionální pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jen „AOPK ČR“), pro žádosti v rámci Podprogramu pro zabezpečení péče o ohrožené a handicapované živočichy je sběrným místem ředitelství AOPK ČR.

žádosti o dotace je možné podávat do 29. března 2019

více informací nalezenete na webových stránkách Ministerstva životního prostředí.

JH001817