konference ,,Sociální přínosy veřejných zakázek"

dovolujeme si Vás pozvat na konferenci ,,Sociální přínosy veřejných zakázek", která se uskuteční 6. června 2019 v prostorách Ministerstva zemědělství.

 

dovolujeme si Vás pozvat na konferenci  "Sociální přínosy veřejných zakázek", která se bude konat 6. června 2019 v konferenčním sále na  Ministerstvu zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1.

Veřejné zakázky hrají klíčovou úlohu při dosahování cílů inteligentního, udržitelného a inkluzivního růstu, jak je definováno ve strategii Evropa 2020. V této souvislosti se směrnice 24/2014/EU zaměřila na modernizaci postupů při zadávání veřejných zakázek, a to mimo jiné zavedením nových možností využití sociálních hledisek, rozšíření rozpětí provozování vyhrazených zakázek a zvláštního pravidla pro sociální a zdravotní služby.
 
Za účelem podpory využívání sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek zahájila Výkonná agentura pro malé a střední podniky (EASME) a Generální ředitelství Evropské komise pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky (GŘ GROW) iniciativu s cílem posílit znalosti v dané oblasti v 15 zemích EU a svěřila její provádění pěti evropským organizacím, které jsou aktivní v podpoře místního rozvoje a sociální ekonomiky. Konference v České republice je organizována ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí a s Ministerstvem zemědělství.
 
Cílem této konference, které se lze účastnit pouze na pozvání, je zahájit debatu o implementaci sociálně odpovědných postupů při zadávání veřejných zakázek v duchu evropské směrnice.

 

Program konference si můžete stáhnout ZDE nebo je také v příloze. Zaregistrujte se, prosím, na tomto odkazu do 31. května 2019.
 
Rádi bychom vás požádali i o vyplnění přípravného dotazníku, abychom mohli seminář upravit dle vašich očekávání (můžete odpovídat v češtině, nebo v angličtině. Jazyk si zvolíte na pravé straně formuláře).

 

kontaktní osoba: Ing. Eva Chvalkovská, 

Expert pro sociálně odpovědné veřejné zadávání 

tel.: +420 739 357 951

e-mail: eva.chvalkovska@mpsv.cz